Hvala ti za sreću, radost i smijeh.
Hvala ti za svaki skriveni grijeh. Hvala ti za riječ što i suze briše,
 jer takav prijatelj se ne nalazi više.