U tvoj je telefon zalutala poruka kakva ovih dana sigurno nije viđena…
A ona glasi..  Sretan 8.mart